Երկուշաբթի, օգոստոսի 8, 2016թ.

Նիստ 1, 10:00 – 11:15
Ակադեմիայի և մասնակիցների ներկայացում, ինչպես նաև հիմնական գիտելիքի գնահատում
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 75 րոպե
Բանախոսներ և վարողներ՝ Ալեն Ամիրխանյան (Զեկույց), Օլյա Ազատյան, Աստղինե Պասոյան

Նիստ 2,
 11:30 – 12:45
Էներգիայի արդի օգտագործման համընդհանուր կայունության մարտահրավերները, կայուն Էներգետիկա, կլիմայի փոփոխություն և «կանաչ աճ»
Բանախոսներ՝  Ալեն Ամիրխանյան (Զեկույց), Աստղինե Պասոյան (Զեկույց)
Տեւողություն՝ 75 րոպե

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 12:45 – 14:00

Նիստ 3
, 14:00 – 15:15
Կայուն էներգետիկա և կլիմայական ճկունություն. Հայաստանի էներգետիկ պրոֆիլը, ազգային քաղաքականություն և դրա համաշխարհային կոնտեքստը
Բանախոսներ` Դիանա Հարությունյան (Զեկույց), Աստղինե Պասոյան (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 75 րոպե

Նիստ 4
, 15:30 – 16:45
Կայուն էներգետիկ լուծումների տարբերակման գործիքներ՝ ԷԳԱՊ, ԿԷԶԳԾ, էներգետիկ աուդիտ և պլանավորում և այլն)
Բանախոս՝ Աստղինե Պասոյան (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 75 րոպե

Երեքշաբթի, օգոստոսի 9, 2016թ.

Նիստ 1
, 10:00 – 11:15
Վերականգնվող էներգիայի և նախագծման պասիվ լուծումների ակնարկ
Բանախոսներ՝ Ալեն Ամիրխանյան, Արտակ Համբարյան  (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 75 րոպե

Նիստ 2
, 11:30 – 12:45
Անտառներ, բիոզանգված և կայուն էներգետիկա
Բանախոս՝ Նազելի Վարդանյան
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 45 րոպե

Երկրաջերմային պոմպեր, փորձարկումների դեպքերի ուսումնասիրություն
Բանախոս՝ Սարգիս Բավեյան (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 30 րոպե

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 12:45 – 14:00

Նիստ 3
, 14:00 – 15:15
Շենքերի ոլորտում կիրառական վերականգնվող էներգիայի տեխնոլոգիաներ՝ արևային ջրատաքացուցիչներ
Բանախոս՝ Անդրե Օհանյան (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 30 րոպե

Հայաստանում արևային տեխնոլոգիաների բիզնեսի հեռանկարները
Բանախոս՝ Հայկ Շեկյան (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 45 րոպե

Նիստ 4, 15:30 – 16:45
Գործնական. Առկա նախագծերի պատկերավոր ներկայացում և ազատ քննարկում
Վարողներ՝ Նորայր Բենօհանյան, Աստղինե Պասոյան (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 75 րոպե

Չորեքշաբթի, օգոստոսի 10, 2016թ.

Նիստ 1, 10:00 – 11:15
Շուկայի ներուժը բնակելի և հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության համար
Բանախոս՝ Աստղինե Պասոյան (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 75 րոպե

Նիստ 2, 11:30 – 12:45
Էներգաարդյունավետություն. հիմնական միջոցներն ու նյութերը, կիրառման վերաբերյալ քննարկում
Բանախոսներ՝ Աստղինե Պասոյան (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 45 րոպե
Խմբային աշխատանքի տևողություն՝ 30 րոպե

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 12:45 – 14:00

Նիստ 3, 14:00 – 15:15
Շենքերում էներգիայի կորուստ. հիմնական պայմաններ և հասկացություններ
Բանախոս՝ Անդրե Օհանյան (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 45 րոպե

Հրդեհային անվտանգության, խոնավության և օդի որակի հետ կապված հարցեր:
Բանախոս՝ Աստղինե Պասոյան (Պրեզենտացիա)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 30 րոպե

Նիստ 4, 15:30 – 16:45
Օդափոխություն և լուսավորություն
Բանախոս՝ Արտակ Համբարյան (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 75 րոպե

Հինգշաբթի, օգոստոսի 11, 2016թ.

Նիստ 1, 10:00 – 12:45
Գործնական. վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետության լուծումների շուկայի հետազոտում
Տևողություն՝ 165 րոպե

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 12:45 – 14:00

Նիստ 2, 14:00 – 15:30
Շուկայի հետազոտման արդյունքների ներկայացում (Զեկույցներ)
Տեւողություն՝ 60 րոպե

Նիստ 3, 15:30 – 17:00
Պատշաճ տեղադրման եղանակների նոու-հաուներ՝ գրականության հետ աշխատանք (ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, գրացուցակներ)
Բանախոսներ՝ Անդրե Օհանյան եւ Աստղինե Պասոյան
Տևողություն՝ 45 րոպե

Ուրբաթ, օգոստոսի 12, 2016թ.

Նիստ 1, 10:00 – 11:15
Էներգաարդյունավետության ոլորտում ներդրումների ֆինանսական վերլուծություն
Բանախոս՝ Աստղինե Պասոյան (Զեկույց)
Ելույթի և քննարկման տևողություն՝ 75 րոպե

Նիստ 2, 11:30 – 12:45
Շրջայց Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի եւ էներգախնայողության հիմնադրամ (R2E2) ծանոթանալու ֆոտովոլտայիկ եւ երկրաջերմային կայանների վերաբերյալ նրանց աշխատանքներին
Բանախոս՝ Արմեն Ղարիբյան
Տեւողություն՝ 75 րոպե

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 12:45 – 14:00

Նիստ 3, 14:00 – 15:15
Շենքերի հավաստագրում, էներգետիկ աուդիտ, կանաչ շենքեր
Բանախոսներ՝ Աստղինե Պասոյան (Զեկույց), Անդրե Օհանյան
Տեւողություն՝ 75 րոպե

Նիստ 4, 15:30 – 16:45
Ամփոփում և թեստ
Ակադեմիայի գնահատում (խմբային առաջարկներ և գնահատման թերթիկի լրացում)
Տեւողություն՝ 75 րոպե

Շաբաթ, օգոստոսի 13, 2016թ.

Շրջայցեր, 10:00 – 14:00
Շրջայց դեպի՝
ՀԱՀ Ձեռներեցության և արտադրանքի նորարարության կենտրոն
Ավանի շենք
Հատուկ սանտեխմոնտաժ (Ավան)

Կիրակի, օգոստոսի 14, 2016թ.

Ճամփորդություն դեպի Կալավան, 11:00 – 14:30
Կալավանին ծանոթացում, 15:00 – 16:00

 

Կալավան, օգոստոսի 15-18, 2016թ.

Երկուշաբթի-հինգշաբթի, օգոստոսի 15-18, 2016թ.

Նախաճաշ, 08:00 մինչև 09:00
Աշխատանքային անվտանգության դասախոսություն, Անդրե Օհանյան, 09:00 մինչև 09:15
Շինարարական աշխատանք, 09:15 մինչև 10:45
Սուրճի ընդմիջում, 10:45 մինչև 11:00
Շինարարական աշխատանք, 11:00 մինչև 1300
Ճաշի ընդմիջում, 13:00 մինչև 14:30
Շինարարական աշխատանք, 14:30 մինչև 16:00
Սուրճի ընդմիջում, 16:00 մինչև 16:15
Շինարարական աշխատանք, 16:15 մինչև 17:45
Եզրափակում, 17:45 մինչև 18:00
Ընթրիք, 19:00 մինչև 20:00

Ուրբաթ, օգոստոսի 19, 2016թ.

Ճամփորդություն Կալավանից, 11:00 մինչև 14:00
Ժամանում Երևան, 14:00