On the fourth day of Week 1 of Academy 2016, participants were given energy-efficiency or renewable- energy products/solutions to research in the Yerevan market. The products/solutions included LED lighting, solar photovoltaic panels, solar thermal collectors, high-efficiency wood burners, building thermal insulation materials, and high-efficiency windows. The aim of the market research was to see: a) if the products were available in the market; b) what range of product/solution choices were available; and c) how informed the sales people were about the products/solutions they were selling.

«Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2016» ծրագրի առաջին շաբաթվա չորրորդ օրը մասնակիցներին հանձնարարվել էր իրականացնել Երևանի շուկայի ուսումնասիրություն վերականգնվող էներգիայի պրոդուկտների/լուծումների մասով։ Այդ պրոդուկտները/լուծումները ներառում էին LED լուսավորում, արևային ֆոտոգալվանային վահանակներ, արևային ջերմային կոլեկտորներ, բարձր արդյունավետության փայտի վառարաններ, շենքերի ջերմամեկուսացման նյութեր և բարձր արդյունավետության պատուհաններ։ Շուկայի ուսումնասիրության նպատակն էր պարզել՝ ա) արդյոք այս պրոդուկտներն առկա են շուկայում, բ) պրոդուկտների/լուծումների ինչ ընտրանի գոյություն ունի, և գ) ինչքանով էին նշված պրոդուկտները/լուծումները վաճառող անձնինք իրազեկված դրանց մասին։

 

Հանձնարարություն | Task: Շուկայի հետազոտության խմբային աշխատանք | Market Research Group Activity